قزوین در افق 1400 شهری است:

 

با نشاط، انسان‌محور، با مدیریتی علمی و پاسخ‌گو و شهروندانی مسئولیت‌پذیر.

جدیدترین اخبار و رویدادها