مديريت برنامه و بودجه:

 

 

نظارت بر اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه؛

 

نظارت بر تهیه و تدوین برنامه‌های کلان و راهبردی، میان‌مدت و عملیاتی با هماهنگي و همكاري ساير حوزه‌های ذی‌ربط؛

 

برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت بر فرآیند رصد برنامه‌هاي ملي، منطقه‌اي و شهری حوزه مديريت شهري؛

 

نظارت و ارزيابي مستمر و تحلیل و مرور برنامه‌وبودجه و تعیین اقدامات اصلاحی لازم در سه سطح پیش، حین و پس از اجرای آن؛

 

ارائۀ گزارش برنامه پایش به شورای عالی تخصیص بودجه و مسئولان ذی‌ربط؛

 

نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه، متمم و تفریغ بودجه سالیانه شهرداری، اصلاح و تفکیک آن با هدف پایدارسازی و اجرای برنامه‌های میان‌مدت با همکاری سایر حوزه‌ها؛

 

مدیریت و نظارت در خصوص تعریف روش‌ها و ضابطه‌هاي مربوط به بودجه و اصلاح روش‌هاي بودجه‌ريزي با هدف استقرار و اجرای الگوی بودجه‌ریزی عملیاتی؛

 

تنظیم و ارائۀ گزارش انطباق عملکرد واحدهای مختلف شهرداری با برنامه‌های مدون به مسئولین ذی¬ربط؛

 

ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری یک‌پارچه، جامع، به‌روز و کارآمد و تحليل اطلاعات موردنیاز شهرداري و سازمان‌ها و مؤسسات تابعه؛

 

پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه‌های مختلف شهرداری با ارائۀ گزارش‌های عملکردی تحلیلی؛

 

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.