مهندس مجتبی منتظری

 

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مجتبی منتظری

 

متولد: 1346 قزوين

 

ميزان تحصيلات: کارشناسی‌ارشد مدیریت رفتار سازمانی، منابع انسانی

 

تاريخ استخدام: 1371

 

سنوات خدمتی: 28 سال

 

نوع استخدام: رسمی، وزارت کشور

 

مسئوليت فعلی: معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوين

 

 

 سوابق خدماتی:

 

-  کارشناس مسئول طراحی فضای سبز مناطق شرق تهران

 

-  مدير اجرایی شرکت گلشهر وابسته به معاونت خدمات شهری شهرداری تهران

 

-  مسئول واحد ساماندهی مشاغل شهری شهرداری منطقه هفت تهران

 

-  سرپرست خدمات شهری شهرداری منطقه هفت تهران

 

-  شهردار آوج

 

-  مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوين

 

-  مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوين

 

-  مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری قزوين

 

-  رئیس سازمان مديريت پسماند شهرداری قزوين

 

-  رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین