سید حامد موسوی‌

 

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سید حامد موسوی‌

 

 

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی

 

 

مسئوليت فعلی: معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوين

 

 

تاریخ تولد: 1364/06/31

 

 

 

سوابق خدماتی:

 

- معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین؛

 


- رئیس دانشگاه آموزش علمی کاربردی مرکز شهرداری قزوین؛

 


- رئیس هیئت‌مدیره سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین؛

 


- مؤسس و بنیان‌گذار باشگاه استارت‌آپ و کارآفرینی قزوین‌آپ؛

 


- عضو شورای هم‌اندیشی دانشگاه آموزش علمی کاربردی کشور؛

 


- عضو شورای پژوهش دانشگاه آموزش علمی کاربردی استان قزوین؛

 


- دبیر کارگروه تخصصی مؤسسه علمی کاربردی کشور.