معرفی کارشناسان

 

 

 


سمیه  بابا

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی (امور بیمه)

 

 


میثم نظیریان

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی

 

 

 

زهرا  صفایی

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی (بانک اطلاعاتی)

 

 

 

ام‌البنین قهرمانی

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی

 

 

 

مجتبی قاسمی
 

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی

 

 

 

مهدی عسگرخانی‌فرد
 

 

کارشناس برنامه‌ریزی منابع انسانی

 

 

 

مرضیه گروهء
 

 

کارشناس برنامه‌ریزی منابع انسانی