حمید نیرومند

 

رئیس گروه برنامه

 

 

 

 

 

 

 مینا  حميدی‌فرد

 

کارشناس برنامه

 

 

 

 

 

 

مینا   روشن

 

کارشناس برنامه

 

 

 

 

گروه برنامه‌ريزی:

 

اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه؛

 

تهیه و تدوین برنامه راهبردی عملیاتی پنج‌سالۀ شهرداری با هماهنگي و همكاري ساير حوزه‌های ذی‌ربط منطبق با دستورالعمل‌های مصوب؛

 

رصد برنامه‌هاي ملي و منطقه‌اي در حوزه مديريت شهري با هدف بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي آن‌ها و ایجاد هماهنگي‌ لازم برنامه‌هاي شهري و شهرداري با آن‌ها؛

 

رصد برنامه‌های شهری اعم از برنامه‌های شهرداری‌های کلان‌شهر‌ها، مراکز استان‌ها و برنامه‌های داخلی شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط با مدیریت شهری به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن‌ها و ایجاد یک‌پارچگی؛

 

پایش، کنترل و انطباق برنامه‌های اجراشده با برنامه‌های تدوین‌شده در برش‌های زمانی یک‌ساله، تعیین انحرافات و پیشرفت‌ها و تهیه گزارش‌های لازم به‌تفکیک حوزه‌های زیرمجموعۀ شهرداری؛

 

هماهنگي و انطباق بين برنامه واحدهاي وظيفه‌اي با برنامه‌هاي كلان شهرداري؛

 

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.