فاطمه   فرخ‌نژاد

 

رئیس گروه بهبود‌روش‌ها

 

 

 

 

• اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 

• انجام مطالعات لازم به‌منظور شناخت نارسایی‌ها و مشکلات مرتبط با سیستم‌ها و روش‌های مورد عمل شهرداری و ارائه راهکارهای مناسب.

 

 

• مطالعه و بررسی مستمر به‌منظور احصاء، تدوین و مستندسازی روش‌های مورد عمل با مشارکت صاحب‌نظران و ارزیابی آن‌ها و تهیه بانک اطلاعاتی مربوطه.

 

 

• بررسی مراحل مختلف انجام کار و چگونگی تقسیم وظایف و مسئولیت واحدها و افراد از طریق مشاهده، کارسنجی، زمان‌سنجی و سایر روش‌های تجزیه‌وتحلیل.

 

 

• ارائه راهنمایی و مشاوره لازم در خصوص روش‌های انجام كار، احصاء، تدوين، مستندسازی و اصلاح روش‌ها با استفاده از سازوکارهای نوين و مناسب مدیریتی.

 

 

• بررسي مستمر به‌منظور طراحي و اصلاح فرم‌های مورد عمل شهرداری.

 

 

• بررسی مدل‌های تعالی سازمانی و پیشنهاد و برنامه‌ریزی جهت اجرای مدل‌های تعالی مناسب شهرداری در زمان‌های مختلف.

 

 

• مطالعه، بررسي و تدوين ضوابط و استانداردهای موردنیاز شهرداری در خصوص موضوعات مختلف کاری و ابلاغ آن‌ها.

 

 

• همکاری در تهیه و تدوین انواع آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و... در خصوص موضوعات مختلف موردنیاز شهرداری با همکاری واحدهای ذی‌ربط.

 

 

• اقدام لازم در خصوص تشکیل جلسات تحول اداری و تعیین دستور کار و پیگیری آن‌ها تا حصول نتیجه نهایی.

 

 

• نظارت برگردش کار هر یک از واحدهای شهرداری به‌منظور جلوگیری از دوباره‌کاری و تجدیدنظر در سیستم روش‌های انجام کار و ارائه روش‌های مناسب.

 

 

• ثبت، نگهداری و پیگیری پیشنهادهای کارکنان و شهروندان و تهیه گزارش‌های ادواری از پیشنهادهای دریافتی.

 

 

• نظارت مستمر بر فرایندها و استانداردهای طرح تکریم ارباب‌رجوع و تهیه گزارش‌های لازم جهت ارائه به مقامات مافوق.

 

 

• انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.