فاطمه   فرخ‌نژاد

 

رئیس گروه بهبود‌روش‌ها

 

 

گروه بهبود روش‌ها:

 

اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه؛

 

انجام مطالعات لازم به‌منظور شناخت نارسایی‌ها و مشکلات مرتبط با سیستم‌ها و روش‌های اجرای امور وظایف شهرداری و ارائۀ راهکارهای مناسب؛

 

مطالعه و بررسی مستمر به‌منظور احصاء، تدوین و مستندسازی روش‌های اجرایی با مشارکت صاحب‌نظران و ارزیابی آن‌ها و تهیه بانک اطلاعاتی مربوطه؛

 

بررسی مراحل مختلف انجام کار و چگونگی تقسیم وظایف و مسئولیت واحدها و افراد از طریق مشاهده، کارسنجی، زمان‌سنجی و سایر روش‌های تجزیه‌وتحلیل؛

 

ارائۀ راهنمایی و مشاوره لازم در خصوص روش‌هاي انجام كار، احصاء، تدوين، مستندسازي و اصلاح روش‌ها با استفاده از سازوكارهاي نوين و مناسب مدیریتی؛

 

بررسي مستمر به‌منظور طراحي و اصلاح کاربرگ‌های موردعمل در شهرداری؛

 

بررسی مدل‌های تعالی سازمانی و پیشنهاد و برنامه‌ریزی برای اجرای مدل‌های تعالی مناسب شهرداری در زمان‌های مختلف؛

 

مطالعه، بررسي و تدوين ضوابط و استانداردهای موردنیاز شهرداری در خصوص موضوعات مختلف کاری و ابلاغ آن‌ها؛

 

همکاری در تهیه و تدوین انواع آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و... در خصوص موضوعات مختلف موردنیاز شهرداری با همکاری واحدهای ذی‌ربط؛

 

اقدام لازم در خصوص تشکیل جلسات تحول اداری و تعیین دستور کار و پیگیری آن‌ها تا حصول نتیجه نهایی؛

 

نظارت بر گردش کار هر یک از واحدهای شهرداری به‌منظور جلوگیری از دوباره‌کاری و تجدیدنظر در سیستم روش‌های انجام کار و ارائۀ روش‌های مناسب؛

 

ثبت، نگهداری و پیگیری پیشنهادهای کارکنان و شهروندان و تهیه گزارش‌های ادواری از پیشنهادهای دریافتی؛

 

نظارت مستمر بر فرآیندها و استانداردهای طرح تکریم ارباب‌رجوع و تهیه گزارش‌های لازم برای ارائه به مقام مافوق؛

 

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.