مرضیه   ذلقدری

 

رئیس گروه بودجه

 

 

 

 

 

 

 

 

الهام رودباری

 

کارشناس بودجه

 

 

 

 

 

 

محمدطاهر آخوندی

 

کارشناس بودجه

 

 

 

· اجراي دقيق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 

· پيگيري، تهيه و تنظيم بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفکيک بودجه شهرداري باهدف پایدارسازی و اجرايي نمودن برنامه‌های میان‌مدت در برنامه بودجه با همکاري ساير حوزه‌ها.

 

 

· تهيه و تنظيم دستورالعمل‌هاي اجرايي تهيه بودجه، بودجه اصلاحي، متمم بودجه و... شهرداري و سازمان‌های وابسته، با توجه به ضوابط مربوطه.

 

 

· پيگيري انجام تکاليف بودجه ابلاغ‌شده از طرف شوراي اسلامي شهر.

 

 

· آماده‌سازی و ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف از عملکرد بودجه.

 

 

· بررسي روش‌ها و ضابطه‌های مربوط به بودجه و اصلاح روش‌هاي بودجه‌ریزی باهدف استقرار و اجراي سيستم بودجه‌ریزی عملياتي.

 

 

· ارزيابي و کنترل مالي بهاي تمام‌شده فعالیت‌ها بر اساس مبالغ بودجه‌ای و هزینه‌های دوره‌های گذشته.

 

 

· تهيه و تنظيم تبصره‌های پيشنهادي و درج آن در لايحه بودجه.

 

 

· انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف.