به‌منظور دانلود گزارش عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین

 

بر روی سال مورد نظر کليک نمائيد

 

 

عملکرد


1393

تا

1395

عملکرد

 

1396

عملکرد

1397
عملکرد

1398