تماس با ما:

 

 

 

 

تلفن:  33656423-028

 

نمابر:  داخلی 6

 


 

وب سایت: Pd.Qazvin.ir

 

 

 

رايانامه   Pd@Qazvin.ir

 

 


 

آدرس: قزوين، میدان جانبازان، بلوار شهید مطهری، خیابان دندانپزشکی

 

ساختمان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین، طبقه دوم،  کدپستی: 63147-34147

 

 

 

تلفن: 30 تا 33656420-028