چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

منتظری:

در سال 1399 تعداد 347 نفر از کارکنان شهرداری قزوین مورد ارزشیابی قرار گرفتند

مجتبی منتظری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین از انجام فرآیند ارزشیابی کارکنان شهرداری قزوین در چهار گروه مدیران، سرپرستان، کارشناسان و کارکنان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، منتظری گفت: هر شغلی مسئولیت‌هایی را به همراه دارد که می‌بایست وظایف محوله طبق استانداردهای تعریف‌شده و در راستای تحقق اهداف سازمانی انجام شوند. ازاین‌رو تعیین، سنجش و نمره‌دهی استانداردهای عملکرد کارکنان کمک می‌کند تا صلاحیت، خصوصیات، کیفیت، مهارت و ظرفیت بالقوه‌ی کارکنان در ادامه مسیر خدمت مشخص شود.

منتظری با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد یک مسئولیت مدیریتی است که استانداردهای شغلی را مشخص و تعیین می‌کند افزود: برای تشخیص عملکرد کارکنان در حدود استانداردهای تعیین‌شده، ارزیابی عملکرد کمک می‌کند تا ویژگی‌های کارکنان را بسنجیم و حدود توانایی آن‌ها را تخمین بزنیم، درنتیجه با کمک ارزیابی عملکرد می‌توان در خصوص ارتقای شغلی کارکنان، نیاز به آموزش و بهبود توانایی‌‌شان تصمیم‌گیری کرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین تصریح کرد: در سال 1399 تعداد 347 نفر از کارکنان مشمول ارزشیابی با قرارداد کارمندی اعم از نیروهای رسمی، پیمانی و مستخدمین موقت در چهار گروه شامل مدیران، سرپرستان، کارشناسان و کارکنان مجموعه مدیریت شهری مورد ارزیابی قرار گرفتند.

منتظری با بیان اینکه اولین ارزشیابی متمرکز کارکنان شهرداری قزوین در سال 1399 صورت گرفته است؛ خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد، سطح عملکرد کارکنان را نشان می‌دهد؛ به‌طوریکه به وسیله‌ی آن می‌توان ظرفیت، مهارت و تخصص عملی کارکنان را مشخص کرد؛ همچنین به کمک ارزیابی عملکرد می‌توان به نقاط ضعف کارکنان پی برد و متناسب با آن برنامه‌هایی برای آموزش و بهبود توانایی‌هایشان در نظر گرفت. درنتیجه کارکنان به‌طور بهینه‌ای به کار گرفته می‌شوند و درنهایت بهره‌وری و سوددهی مجموعه نیز افزایش می‌یابد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در پایان افزود: ارزشیابی عملکرد کارکنان شهرداری قزوین سالیانه و از سوی مدیریت سرمایه انسانی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین صورت گرفته است و در این فرآیند پس از اعلام نتایج اولیه به تمامی حوزه‌های تحت پوشش شهرداری قزوین و دریافت اعتراضات؛ کمیته مربوطه، اعتراضات وارده را مورد رسیدگی قرار داده و درنهایت نتیجه نهایی ابلاغ می‌شود؛ تا کارکنان مشمول پس از اعلام نتیجه قطعی ارزشیابی از مزایای تعیین‌شده در قانون بهره‌مند شوند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط