شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین:

مجموعه نشست‌های بررسی کارشناسی بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری قزوین آغاز شد

مجموعه نشست‌های بررسی کارشناسی بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری قزوین با حضور سرپرست معاونت خدمات شهری و مدیران عامل سازمان‌های وابسته آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، نشست بررسی کارشناسی بودجه پیشنهادی سال 1400 با حضور سرپرست معاونت خدمات شهری و مدیران عامل و مدیران مالی سازمان‌های وابسته توسط مدیریت برنامه و بودجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین برگزار شد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط