شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

منتظری:

برای نخستین بار فرآیند علمی پایش برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله دوم شهر و شهرداری قزوین انجام شد

مجتبی منتظری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، برای نخستین بار از انجام فرآیند علمی پایش برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله دوم شهر و شهرداری قزوین توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، منتظری گفت: فرآیند علمی پایش برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله دوم شهر و شهرداری قزوین بر اساس گزارش عملکرد سالانه دریافتی از حوزه‌های مختلف شهرداری قزوین در مدت زمان 8 ماه توسط مدیران و کارشناسان گروه برنامه‌ریزی مدیریت برنامه و بودجه انجام‌شده است.

منتظری افزود: با توجه به ضرورت پایش عملکرد معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌ها بر اساس سیاست‌های برنامه راهبردی-عملیاتی شهرداری قزوین در راستای تحقق اهداف و چشم‌انداز مدیریت شهری، این فرآیند به‌منظور تعیین درجه انطباق فعالیت‌ها برای تعیین میزان توفیق در انجام مأموریت‌های حوزه‌های مختلف شهرداری در محدوده سال 1397 از سوی مدیریت برنامه و بودجه با موفقیت انجام پذیرفت.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های مستند حوزه‌های مختلف شهرداری قزوین، فرآیند پایش به‌صورت جداگانه برای هر حوزه اجرا و نمودار هر شاخص به‌همراه نمودارهای مقایسه‌ای، وضعیت موجود را با وضعیت مطلوب نمایش داده است؛ و علاوه بر تحلیل و تفسیر داده‌ها، فاصله هر شاخص تا افق 5 ساله تعیین شده است.

این مقام مسئول با بیان به این‌که فرآیند پایش به مدیران حوزه‌های مختلف مدیریت شهری در اداره امور محوله از طریق ارائه داشبورد مدیریتی، کمک شایانی می‌کند؛ ادامه داد: جلسات بررسی عملکرد معاونت‌های مختلف شهرداری قزوین به همراه سازمان‌های زیرمجموعه طی پنج ماه گذشته در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی تشکیل‌شده و به‌زودی گزارش‌های تحلیلی فرآیند پایش منتشر خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین  در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر فرآیند پایش عملکرد سال 1398 حوزه‌های مختلف شهرداری قزوین در دست اقدام بوده و مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده در مدیریت برنامه و بودجه تا پایان 6 ماهه اول سال 1400 فرآیند پایش برنامه به‌روزرسانی خواهد شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط