شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی:

شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی بازدید کردند

سیاوش طاهرخانی، شهردار قزوین و حکمت اله داودی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در ادامه بازدیدهای سرزده از ادارات تابعه شهرداری از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، در جریان بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از حوزه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، ضمن استماع گزارش عملکرد مجتبی منتظری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، در جریان عملکرد ادارات زیر‌مجموعه این معاونت نظیر سرمایه انسانی، برنامه و بودجه و نوسازی و تحول اداری قرار گرفتند.

شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در گفتگو با معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و مدیران حوزه‌های سرمایه انسانی، برنامه و بودجه و نوسازی و تحول اداری بر اهمیت تکریم ارباب‌رجوع و ارائه خدمات مطلوب به کارکنان و شهروندان تأکید کردند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط