چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

نعیمی‌پور:

پیش‌خوان مدیریت مالی شهرداری قزوین راه‌اندازی شد

علی نعیمی‌پور، مدیر برنامه و بودجه شهرداری قزوین از راه‌اندازی پیش‌خوان مدیریت مالی شهرداری توسط گروه آمار و مهندسی اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، نعیمی‌پور ضمن تشریح فعالیت‌ها و اقدامات مدیریت برنامه و بودجه در زمینه سامان‌دهی نظام آماری مالی شهرداری قزوین گفت: ایجاد پیش‌خوان مدیریت مالی و درآمد شهرداری قزوین با بهره‌مندی از سامانه جامع فرابر آغاز‌به‌کار کرده و در حال حاضر اطلاعات درآمدی مناطق و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری در این سامانه بارگذاری شده است.

مدیر برنامه و بودجه شهرداری قزوین افزود: در سامانه فرابر اطلاعات مربوط به کنترل درآمد به تفکیک ریز‌کدهای درآمدی به‌صورت ماهیانه همراه با ارائه تحلیل‌های توصیفی، اعم از میزان انحراف از بودجه، عملکرد بودجه و درآمد، درصد تحقق بودجه و پیشرفت فیزیکی و ریالی به‌انضمام نمودارهای گرافیکی ثبت می‌شود.

نعیمی‌پور با اشاره به اینکه سامانه جامع فرابر به صورت هدفمند در مسیر الکترونیکی‌شدن ثبت داده‌ها، روش گزارش‌گیری از آن‌ها و ارائه خروجی‌های مختلف هدف‌گذاری شده، تصریح کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین به‌عنوان اولین مجموعه نسبت به ورود اطلاعات درآمدی در سامانه جامع فرابر اقدام کرده است و سایر مناطق و سازمان‌ها نیز تا پایان آبان‌ماه سال جاری اطلاعات خود را در این سامانه ثبت خواهند کرد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط