سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

منتظری:

فرآیند اجرایی تهیه و تدوین برنامه سوم راهبردی عملیاتی 1401 – 1406 شهرداری قزوین آغاز شد

مجتبی منتظری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین از آغاز فرآیند اجرایی تهیه و تدوین برنامه سوم راهبردی عملیاتی (1401 – 1406) شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، منتظری گفت: اقدامات اجرایی به‌منظور تهیه و تدوین برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری قزوین از سوی مدیریت برنامه و بودجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین آغاز شده است.

منتظری با اشاره به شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری قزوین افزود: مصمم هستیم تا برنامه راهبردی عملیاتی پنج‌ساله سوم شهرداری قزوین را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی مجموعه مدیریت شهری و دریافت نظرات متخصصان حوزه شهری و بر اساس اسناد فرادست با رویکرد علمی و با اهدافی قابل حصول تدوین کنیم و در این رابطه از مشاوران توانمند استفاده خواهد کرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در رابطه با ساختار ستاد راهبری تهیه و تدوین برنامه سوم راهبردی عملیاتی شهرداری قزوین تصریح کرد: بر اساس ساختار تعریف‌شده، شهردار قزوین به‌عنوان رییس ستاد راهبری و معاونین شهردار به‌عنوان اعضای ستاد راهبری مسئولیت تهیه و تدوین برنامه سوم راهبردی عملیاتی را برعهده دارند.

منتظری در پایان بیان اتمام برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری قزوین در سال 1400 خاطرنشان کرد: برنامه پنج‌ساله سوم راهبردی عملیاتی شهرداری قزوین برای سال‌های 1401 تا 1406 ذیل سند چشم‌انداز ملی، طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح‌های موضوعی در کارگروه‌های نه‌گانه هوشمند‌سازی، شهرسازی و معماری، فنی و عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک، فرهنگی و اجتماعی، مناطق و سازمان‌ها، اداری و مالی، مدیریت بحران، محیط‌زیست و خدمات شهری تهیه و تدوین می‌شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط