دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

منتظری:

جلسه کمیته توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند سازی با موضوع شهر هوشمند برگزار شد

مجتبی منتظری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین از برگزاری جلسه کمیته توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند سازی با موضوع شهر هوشمند با همکاری کارگروه شهر هوشمند پدافند غیرعامل شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، منتظری در جریان برگزاری این جلسه گفت: کمیته توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند سازی یکی از کمیته‌های پنج‌گانه کارگروه راهبری توسعه مدیریت است که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین مدیریت می‌شود.

منتظری تصریح کرد: این کمیته با بررسی اقدامات، تجربیات و مؤلفه‌های شهرهای هوشمند جهان و با بهره‌گیری از دانش متخصصان شهری در زمینه اجرایی شدن اهداف توسعه پایدار با محوریت شهروند هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط‌زیست هوشمند و حمل‌ونقل هوشمند اقدام می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با اشاره به تلفیق کارگروه شهر هوشمند پدافند غیرعامل و کمیته توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند سازی افزود: در این کمیته تلاش بر این است که به مفاهیم و مصادیق پدافند غیرعامل در راستای برنامه‌های شهر هوشمند به صورت سامانمند پرداخته شود.

منتظری در پایان با بیان اینکه ارتقاء دانش ارتباطی و سرمایه‌های فکری شهروندان از مهم‌ترین برنامه‌های شهرداری قزوین است خاطرنشان کرد: تحقق شهر و شهروند هوشمند با مشارکت شهروندان میسر می‌شود و در این مسیر شهرداری قزوین با برقراری هم‌سویی با فرهیختگان و دانش‌پژوهشان در تلاش برای تبدیل قزوین به شهری هوشمند مبتنی بر فناوری‌های روز است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط