چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

منتظری:

شفافیت در شهرداری موجب جلب اعتماد شهروندان و پاسخگویی مسئولان می شود

مجتبی منتظری، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین گفت: شفافیت در شهرداری‌ها باعث افزایش کارایی کارکنان، جلب اعتماد شهروندان، کاهش فساد اداری، پاسخگویی مسئولان و در نتیجه پرسشگری مردم در مسیر بهبود مشکلات شهری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، منتظری افزود: شفافیت به‌معنای اعطای حق اطلاعاتی قابل‌قبول در زمان مناسب می‌باشد که آگاهی از آن، حق مردم است به طوری که در یک جامعه شفاف شهرداری‌ها موظف به در دسترس قراردادن اطلاعات برای عموم شهروندان هستند؛ درواقع وقتی اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد، پاسخگویی به‌وجود خواهد آمد و وقتی پاسخگویی باشد مسئولیت‌پذیری معنا پیدا می‌کند.

منتظری با بیان اینکه شفافیت در هر حوزه‌ای با هدف افزایش کارایی، کاهش فساد، افزایش پاسخگویی مسئولان، افزایش پرسشگری و در نتیجه جلب اعتماد مردم صورت می‌گیرد یادآور شد: شفافیت صرفاً افشا کردن اطلاعات نیست بلکه افزایش اعتماد عمومی از آثار شفافیت است؛ بنابراین با انتشار اطلاعات با قابلیت ارزیابی و استفاده، مردم و نخبگان جامعه، به نهادها و سازمان‌ها بازخورد می‌دهند و این امر موجب بهینگی کارایی مجموعه مدیریت شهری خواهد شد.

منتظری ادامه داد: شفافیت رویکردی برای حل مسئله‌های ساده و پیچیده است که می‌تواند به کمک نهادهای نظارتی برای پیشگیری از فساد و ناکارآمدی بیاید؛ در این راستا اولین مورد در حوزه شفافیت برنامه و بودجه است که شهرداری قزوین با بارگذاری اطلاعات خود در پرتال معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی به نشانی pd.qazvin.ir این امکان را فراهم کرده است تا با وارد شدن به هر کدام از جزئیات برنامه‌ریزی شهری به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کرد.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین تصریح کرد: ازآنجاکه شهروندان در تصمیمات اتخاذشده برای شهر ذی‌نفع هستند، بنابراین حق آن‌هاست تا از میزان هزینه‌ها و درآمدهای شهر مطلع باشند؛ درواقع شفافیت تنها یک روند نیست، بلکه یک چارچوب ضروری برای آینده است که بر مبنای آن شهروندان می‌توانند به صورت آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه شفافیت موجب دقت مضاعف مسئولین در امر تصمیم‌گیری می‌شود یادآور شد: شفافیت، تصمیم‌گیران را نسبت به به‌کارگیری نظرات خبرگان، ذی‌نفعان و عموم شهروندان ملزم می‌کند؛ مسئولیت‌پذیری را به مسئولین بازمی‌گرداند و مسئولین را نسبت به وظایف خود پاسخگو می‌کند.

منتظری شهرداری‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان حاکمیتی در ارتباط با مردم دانست و خاطرنشان کرد: در کشور ما بیش از هفتاد درصد از مردم در مناطق شهری زندگی می‌کنند و تعاملات و ارتباطات بین شهروندان و شهرداری‌ها بسیار گسترده و زیاد است؛ بنابراین بدون شفافیت شهری، رسیدن به اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با محدودیت و خطر مواجه می‌شود و در این مسیر شفافیت یک ابزار قوی و راهگشا در نیل به اهداف توسعه پایدار است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین یکی دیگر از مصادیق شفافیت را عملکرد مبتنی بر برنامه و اهداف تعیین‌شده دانست و افزود: شهرداری قزوین از سال 1397 در راستای تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نسبت به عضویت در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات به‌نشانی foia.iran.gov.ir و فراکسیون شفافیت در شورای عالی استان‌ها به‌نشانی shafaf.shoraha.org.ir اقدام و اطلاعات غیر‌طبقه‌بندی شده خود را برای بهره‌برداری  عموم شهروندان در سامانه‌های مذکور بارگذاری کرده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط