پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

منتظری:

سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین مجموعه ای موفق در مقابله با ویروس کرونا بوده است

مجتبی منتظری، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در دیدار با مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری، عملکرد این سازمان درزمینه‌ی مقابله با ویروس کرونا را مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، منتظری گفت: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین درزمینه‌ی تصدي و اجراي طرح‌های مطالعاتي، اجرايي و عمراني تاکسيراني و تأمین رفاه شهروندان در سال 1398 و سال جاری سازمانی موفق و پویا بوده است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در دیدار با اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری افزود: از زمان آغاز شیوع ویروس همه‌گیر کرونا در شهر قزوین، این سازمان به‌منظور پیشگیری از شیوع ویروس، نسبت به انجام آزمایش‌های غربالگری رانندگان تاکسی سطح شهر با انجام اقداماتی نظیر تب سنجی، سنجش اکسیژن خون و سنجش تنفس و سرفه‌های رانندگان تاکسی، به آزمایش و غربالگری این قشر تلاش‌گر پرداختند.

منتظری با اشاره به انجام اقدامات گسترده سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین در راستای کنترل شیوع کرونا ویروس تصریح کرد: این سازمان در زمینه ضدعفونی مستمر تاکسی‌ها، دفاتر آژانس‌های تاکسی‌تلفنی و گندزدایی جایگاه‌های سوخت سی ان جی و توزیع بسته‌های حمایتی برای تاکسیرانان موفق عمل کرده است.

این مقام مسئول با تبیین برنامه‌های پیش روی سازمان تاکسیرانی در افق 1400 اظهار کرد: در برنامه پنج‌ساله دوم عملیاتی راهبردی شهرداری قزوین برای این سازمان کاهش میانگین عمر ناوگان تاکسیرانی از 11 سال به 6.5 سال، برون‌سپاری مدیریت جایگاه‌های سی ان جی، 8 جایگاه تا سال 1400 و کاهش تعداد ناوگان تاکسی با حذف تاکسی‌های فرسوده، سالانه 20 دستگاه درمجموع 80 دستگاه تا سال 1400 تبیین شده است.

بر اساس این گزارش در این دیدار اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین با تشریح مجموعه اقدامات و عملکرد سازمان تاکسیرانی در ایام شیوع این ویروس ناشناخته و دوران پسا کرونا بیان کرد: علاوه بر این اقدامات، رعایت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و نظارت بر رعایت سوار کردن استاندارد مطلوب سوار کردن مسافر در تاکسی‌ها مطابق با مصوبه ستاد بحران استان، توسط سازمان تاکسیرانی به‌طور مستمر در حال اجرا می‌باشد.

پایان پیام%

تصاویر مرتبط