سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

نعیمی پور عنوان کرد:

فرآیند پایش برنامه دوم راهبردی عملیاتی شهرداری قزوین کلید خورد

علی نعیمی پور، مدیر برنامه‌وبودجه شهرداری قزوین از تدوین، ابلاغ و آغاز پایش برنامه پنج‌ساله دوم راهبردی عملیاتی شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، نعیمی پور در جریان برگزاری جلسه کارشناسان برنامه‌ریزی شهرداری قزوین گفت: با توجه به تدوین و ابلاغ برنامه پنج‌ساله دوم راهبردی عملیاتی 1396-1400 و روند گزارش‌گیری از حوزه‌های مختلف شهرداری قزوین، فرآیند پایش باهدف سنجش درجه انطباق و انحراف از برنامه و اندازه‌گیری تغییرات آغاز شد.

مدیر برنامه‌وبودجه شهرداری قزوین افزود: آغاز فرآیند پایش برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری قزوین با رویکرد کمک به مدیران شهری در اتخاذ تصمیمات مقطعی مناسب در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی و انسانی همراه بوده است.

بر اساس این گزارش در این جلسه که با حضور نمایندگان حوزه‌های تحت پوشش معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین برگزار شد، نعیمی پور اظهارکرد: ضمن بررسی روش‌های نظام‌مندسازی پایش مقرر گردید فعالیت‌های حوزه‌های مختلف مدیریت شهری اعم از مناطق، معاونت‌ها، سازمان‌ها و ادارات تحت پوشش شهرداری قزوین در سال 1397 بررسی و میزان تحقق شاخص‌ها ارزیابی شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در این مسیر کارشناسان برنامه‌ریزی شهرداری قزوین ضمن بررسی وضعیت موجود، فاصله دستیابی تا افق 1400 را برای هر شاخص به‌صورت جداگانه محاسبه و گزارش ارزیابی را به تفکیک هر حوزه تهیه و ثبت می‌کنند.

پایان پیام 

تصاویر مرتبط