دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین:

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین دیدار و گفتگو کرد

حکمت اله داودی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با مجتبی منتظری، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین؛ در این بازدید مجتبی منتظری، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین ضمن ارائه مشروح فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت برنامه‌وبودجه، مدیریت نوسازی و تحول اداری و مدیریت مطالعات و پژوهش، مجموعه برنامه‌های پیش‌روی این معاونت را در سال‌جاری تشریح کرد.

بر اساس این گزارش حکمت اله داودی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین نیز از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های انجام‌شده و پیش روی این مجموعه قرار گرفت و بر انجام دقیق وظایف مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در راستای تدوين خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ریزی، نظارت، كنترل و ارزيابي عملكرد كليه واحدهاي شهرداري بر اساس برنامه‌های تنظيمي در قالب برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری قزوین تأکید کرد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط