دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

کشاورز صفیئی، مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری قزوین:

تدوین برنامه پنج ساله دوم در مراحل پایانی قرار دارد

عباس کشاورز صفیئی، مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری قزوین گفت: تدوین برنامه پنج ساله دوم در مراحل پایانی قرار دارد و پیش بینی می شود بیش از 70 درصد برنامه راهبردی - عملیاتی محقق شود.

به گزارش روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین؛ دومین جلسه تدوین شاخص‌های برنامه راهبردی – عملیاتی پنج‌ساله معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی با حضور مدیران و کارشناسان حوزه‌های مطالعات و پژوهش، سرمایه انسانی، بودجه و اداری و رفاهی در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.

در این جلسه کشاورز صفیئی، مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری قزوین با تأکید بر اینکه برنامه راهبردی -عملیاتی پنج‌ساله معیار بودجه‌ریزی سال 1398 خواهد بود، گفت: برنامه پنج‌ساله دوم با ارزیابی دقیق و همکاری سازمان‌ها، مناطق و حوزه‌های مدیریتی متفاوت نگارش شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شاخص حوزه‌های مختلف مجموعه مدیریت شهری در برنامه پنج‌ساله، براساس شرح وظایف و مسئولیت‌ها تدوین شده و عملکرد حوزه‌ها براساس این شاخص‌ها ارزیابی می‌شود.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری قزوین با اشاره به انعطاف‌پذیر بودن برنامه پنج‌ساله اظهار کرد: پیش‌بینی می شود بیش از 70 درصد این برنامه محقق و حدود 30 درصد از آن به‌منظور هماهنگی با شرایط موجود و بر اساس مقتضای زمان همچون کمبود بودجه یا شرایط غیرقابل پیش‌بینی، دست‌خوش تغییراتی شود.

اعضای حاضر در این نشست، نظرات خود را درخصوص چشم‌انداز برنامه پنج‌ساله و شاخص‌های آن ارائه دادند.

پایان پیام

تصاویر مرتبط