چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

اصغری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار قزوین:

کارکنان، ارزشمندترین دارایی شهرداری هستند

حسنعلی اصغری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار قزوین گفت: کارکنان، ارزشمندترین دارایی شهرداری هستند.

 به گزارش روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین؛ اصغری با تأکید بر اینکه در عصر فرامدرن سرمایه انسانی به عنوان با ارزش‌ترین سرمایه و مهم‌ترین دارایی یک سازمان محسوب می‌شود، افزود: سرمایه انسانی در هیچ ترازنامه و حساب سود و زیان محاسبه نمی‌شود، اما نتیجه سود و زیان سازمان‌ها را رقم می‌زند.

این مقام مسئول تصریح کرد: استمرار و تداوم تغییر در سازمان‌ها به عنوان یک اصل انکارناپذیر، همواره پابرجاست و اگر واحدی نتواند خود را با مجموعه شرایط حاکم سازگار و بین خود و نیازهای محیط همسازی ایجاد کند، فرصت رشد و توسعه پیدا نمی‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان‌ها گفت: سازمان‌های پیچیده و پرچالش امروز همچون شهرداری‌ها، نیازمند نیروی انسانی توانمند و خلاق هستند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار قزوین خاطرنشان کرد: شهرداری قزوین در گذشته، اقدامات قابل توجهی در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام نداده است اما در دوره مدیریت جدید توجه ویژه‌ای به این حوزه مهم خواهیم داشت زیرا بر این باوریم که تحول در سازمان و دستیابی به چشم‌انداز مورد نظر، بدون ایجاد تغییرات اساسی در حوزه نیروی انسانی امکان پذیر نیست.

اصغری با اشاره به اینکه به دنبال ارتقای جایگاه مدیریت سرمایه انسانی شهرداری قزوین در راستای نقش استراتژیک آن هستیم، اظهار کرد: تغییر عنوان مدیریت امور اداری به سرمایه انسانی و قرار دادن افراد متخصص در این حوزه، به منظور ارتقای جایگاه مدیریت سرمایه انسانی صورت گرفته و در آینده نزدیک شاهد تحولات قابل توجهی در این حوزه خواهیم بود.

وی گفت: به منظور ساماندهی نیروی انسانی شهرداری، نسبت به تهیه شرح شغل و شرایط احراز شغل اقدام کرده‌ایم تا افراد با توجه به تحصیلات و سایر توانمندی آن‌ها جابه‌جا شوند که نتیجه نهایی این اقدام افزایش بهره وری در سیستم خواهد بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه توانمندسازی کارکنان شهرداری از اولویت‌های مدیریت شهری است، اظهار کرد: به منظور ایجاد تغییر و تحولات سازمانی و تأثیرگذاری آن در دستیابی به چشم‌انداز سازمان، نیازهای آموزشی کارکنان شناسایی می شود و با برگزاری دوره‌های آموزشی نسبت به افزایش توانمندی‌های نیروی انسانی خود اقدامات قابل توجهی صورت می گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار قزوین خاطرنشان کرد: برابر با آخرین آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب 14/15/1381، کارکنان شهرداری به چهار دسته ثابت، رسمی، موقت و کارگران شهرداری تقسیم می‌شوند و پیرو دستورالعمل استخدامی اعلامی از سوی سازمان شهرداری‌های کشور در سال 1393 و الحاقات بعدی آن، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به اعلام نیاز نیرو تا پایان اردیبهشت هر سال اقدام و درخواست خود را به شورای اداری و استخدامی ذی‌ربط اعلام کنند و هرگونه بکارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان در شهرداری‌ها بدون دریافت مجوز از سازمان شهرداری‌ها ممنوع شده است.

اصغری با تأکید بر ضرورت چابک‌سازی سازمان‌های شهرداری قزوین عنوان کرد: به منظور کوچک‌سازی سازمان‌ها و واگذاری امورات و تأمین خدمات نیروی انسانی در بیش‌تر حوزه‌های شهرداری، برابر با دستورالعمل سازمان شهرداری‌ها و ضوابط، این امر در قالب قراردادهای حجمی با عاملیت شرکت‌های خصوصی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: شهرداری قزوین به منظور ساماندهی منابع انسانی خود، اقدام به اصلاح چارت تشکیلاتی شهرداری، مناطق و سازمان‌های زیرمجموعه کرده تا جذب نیروهای مورد نیاز براساس تخصص و نیاز واقعی صورت گیرد و از گسترش تشکیلات شهرداری در زمینه نیروی انسانی جلوگیری کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار قزوین اظهار کرد: این معاونت با انجام مطالعات لازم و بررسی‌های صورت گرفته در راستای چابک‌سازی و تقلیل نیروی انسانی، درصدد ادغام برخی سازمان‌ها و واحدهاست که اقدامات اولیه آن انجام شده است.

اصغری با بیان اینکه در مدیریت جدید شهری به منظور چابک‌سازی سیستم از ورود نیروی انسانی به شهرداری خودداری به عمل آمد و در صورت ضرورت از طریق پیمانکار بخش خصوصی نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز، با تنظیم قرارداد حجمی دو ماهه اقدام می‌شود، گفت: اقدامات مؤثری در خصوص ساماندهی نیروی انسانی و تجمیع قرادادهای مختلف منعقد شده در مجموعه شهرداری صورت گرفته است در صورتی که در گذشته هر یک از سازمان‌ها، خود نسبت به انعقاد قراداد با افراد اقدام می‌کردند و آمار دقیقی از نیروی انسانی شاغل در شهرداری وجود نداشت اما اکنون با تجمیع این قرادادها، تعداد و نوع قراردادها معین و ساماندهی وضعیت قرارداد کارکنان میسر شده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط