چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

اصغری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین:

مدیران حوزه سرمایه انسانی باید رویکرد سیستماتیک و کل نگرانه به امور داشته باشند

اولین جلسه تبیین راهبردهای سرمایه انسانی با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، سرپرست مدیریت سرمایه انسانی و مسئولان امور اداری مناطق و سازمان‌های تابعه شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین؛ حسنعلی اصغری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، در این جلسه گفت: باید شاخص‌های علمی برای ارزیابی نیروهای انسانی تعیین شود تا بر اساس آن بتوان به ارتقای سطح کارآمدی کارکنان مجموعه دست یافت.

اصغری تصریح کرد: اگر می‌خواهیم سازمان متعالی داشته باشیم و همه از ما الگو بگیرند باید شاخص‌های حساب شده، منطقی و براساس اصول علمی داشته باشیم و تمام فعالیت‌های ما در حوزه نیروی‌انسانی با در نظر گرفتن این شاخص‌ها صورت پذیرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی با تاکید بر این که تمام مدیران حوزه سرمایه انسانی باید هم‌افزایی داشته باشند و سیستماتیک عمل کنند، گفت: نگاه ما به شهرداری نباید جزیره‌ای و بخشی‌نگرانه باشد. از این روی رویکرد سیستماتیک و کل‌نگرانه موجب دست‌یابی به اهداف مورد انتظار مجموعه مدیریت شهری می‌شود.

این مقام مسئول با بیان این که بخشی‌نگری، سیستم را از رسیدن به اهداف باز می‌دارد، تصریح کرد: اگر تمام سازمان‌ها و مناطق در کنار هم باشند می‌توانند نقاط ضعف یکدیگر را شناسایی و ضمن رفع آن، نقاط‌قوت را نیز تقویت کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: هر ساله با موضوعات جدیدی در حوزه نیروی‌انسانی مواجه می‌شویم و به تبع آن باید دوره‌های بازآموزی و دانش‌افزایی در حوزه‌های مربوطه تعریف شود تا کارایی سیستم ارتقا پیدا کند.

اصغری در ادامه این نشست تاکید کرد: جلسات تبیین راهبردهای سرمایه انسانی به صورت مرتب و با برنامه مشخص برگزار و اولویت‌بندی موضوعات با مشارکت تمام مدیران حوزه سرمایه انسانی انجام شود.

در اولین جلسه تبیین راهبردهای سرمایه انسانی موضوعاتی همچون: خدمات، نقلیه، آموزش، شاخص‌های ارزیابی عملکرد و اصلاح چارت سازمانی مورد تاکید اعضا قرار گرفت.

پایان پیام

تصاویر مرتبط