دوشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

موسوی:

در سال 1400 تعداد 101 دوره آموزشی ویژه کارکنان شهرداری قزوین برگزار شد

سید حامد موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین از برگزاری 101 دوره آموزشی در سال 1400 توسط اداره ارزشیابی و توانمندسازی کارکنان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی برای کارکنان شاغل در شهرداری قزوین خبر داد.

به‌گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین؛ موسوی گفت: در سال 1400 تعداد 94 دوره آموزشی به‌صورت غیرحضوری و 7 دوره آموزشی به‌شکل حضوری به همت امور آموزش و توانمند‌سازی کارکنان مدیریت سرمایه انسانی برگزار شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین هدف از برگزاری دوره‌های آموزشی را دانش‌افزایی و آشنایی مدیران و کارشناسان شهرداری قزوین در زمینه‌های مختلف بیان کرد و افزود: در طول یک سال گذشته تعداد 15 عنوان دوره آموزشی برای مدیران و 8 دوره برای کارشناسان و 78 دوره به‌صورت مشترک بین کارشناسان و مدیران شاغل در مجموعه مدیریت شهری قزوین برگزار شده است.

موسوی با بیان این‌که در سال 1400 تعداد 4 هزار و 618 شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی شهرداری قزوین حضور فعال داشته‌اند تصریح کرد: در مجموع 60 هزار و 174 نفر ساعت در قالب یک هزار و 284 ساعت دوره آموزشی مشارکت داشته و موفق به دریافت گواهینامه آموزشی شده‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در  پایان با اشاره به اینکه سرانه آموزشی کارکنان شهرداری قزوین در سال 1400 به میزان 64 ساعت بوده است، خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی در هر سازمانی، از جمله مسائل مهم و مرتبط با اهداف توسعه سرمايه انسانی است که بر ابعاد مختلف عملکرد کارکنان تأثيرمثبت می‌گذارد و این مهم مطابق با برنامه‌های کاری مدیریت سرمایه انسانی و با رویکرد ارتقاء سطح دانش کارکنان به‌شکل منظم و هدفمند در دستور کار این معاونت قرار دارد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط