پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی:

رئیس کمیسیون خدمات شهری، نظارت و شورایاری‌های شورای اسلامی شهر قزوین از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی بازدید کرد

علی فرمانی، رئیس کمیسیون خدمات شهری، نظارت و شورایاری‌های شورای اسلامی شهر قزوین در سالروز گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر مصادف با روز ملی کارمند از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، در جریان بازدید علی فرمانی، رئیس کمیسیون خدمات شهری، نظارت و شورایاری‌های شورای اسلامی شهر قزوین از حوزه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، ضمن استماع گزارش عملکرد سید حامد موسوی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، در جریان عملکرد مدیریت‌های زیر‌مجموعه این معاونت نظیر سرمایه انسانی، برنامه و بودجه و نوسازی و تحول اداری قرار گرفت.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، نظارت و شورایاری‌های شورای اسلامی شهر قزوین با تبریک روز کارمند در گفتگو با سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان این معاونت بر ضرورت توجه ویژه به موضوعاتی همچون برنامه راهبردی، عملیاتی پنج ساله، سالنامه آماری شهرداری،‌ بهبود روش‌های سازمانی و افزایش امکانات و رفاهیات کارکنان شهرداری تأکید کرد.

پایان پیام