شرح وظایف معاونت برنامه‌‎ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین

 

 

 

√ تعيين و تدوين خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و اهداف كلي برنامه‌ریزی شهرداري.

 

 

 

√ نظارت بر شناسايي نيازها و تهيه ساختار اجرايي طرح‌های مطالعاتي كاربردي كه از طريق به‌کارگیری نيروهاي متخصص درون و بيرون سازماني انجام می‌گیرد.

 

 

 

√ نظارت بر تهيه چارت سازماني، بررسي پيشنهادات و دستورالعمل‌های اصلاح و بهبود روش‌ها و ايجاد يك سازمان تشكيلاتي جديد و ...

 

 

 

√ نظارت، كنترل و ارزيابي عملكرد كليه واحدهاي شهرداري بر اساس برنامه‌های تنظيمي در قالب برنامه جامع.

 

 

 

√ ارزيابي چگونگي پيشرفت، طرح‌ها و برنامه‌ها در مقايسه با اهداف موردنیاز.

 

 

 

√ ظرفیت‌سازی در قالب چهارعنصر نيروي انساني، قوانين و مقررات، ساختار تشكيلاتي و منابع مالي.

 

 

 

√ نظارت و بررسي طرح‌ها و دستورالعمل‌ها و محاسبات انجام‌شده توسط واحدهاي زیرمجموعه در سطح كلان.

 

 

 

√ اظهارنظر در مورد چهارچوب طرح‌ها و برنامه‌ها و پروژه‌های جديد و تعيين جايگاه آن‌ها در برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت.

 

 

 

√ نظارت بر انجام بررسی‌های مربوط به برآورد كليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداري و پيشنهاد و نحوه تخصيص آن‌ها به فعالیت‌های مختلف.

 

 

 

√ نظارت بر تهيه و تدوين شاخص‌های كيفي و كمي به‌منظور تشخيص كارايي واحدهاي تابعه شهرداري و سنجش عملكرد اين واحدها و ادوار برنامه‌ای.

 

 

 

√ نظارت بر استقرار سیستم‌های كيفيتي.

 

 

 

√ بررسي چارت‌های پيشنهادي و اصلاح چارت‌ها بر اساس قوانين اداري جاري.

 

 

 

√ برنامه‌ریزی آموزشي جهت ارتقاء كارايي پرسنل، برگزاري سمينارها، گردهمایی‌ها و دوره‌های آموزشي موردنیاز.

 

 

 

√ برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشي بر اساس نيازسنجي كاركنان و مطابقت اين دوره‌ها با دوره‌های موجود در سيستم جامع منابع انساني (جام) كه توسط سازمان شهرداری‌ها اعلام می‌گردد.

 

 

 

√ نظارت بر تدوين و اجراي آیین‌نامه‌های آموزشي به‌منظور افزايش سطح دانش و مطالعات كاركنان.

 

 

 

√ جمع‌آوری و بررسي نيازهاي آموزشي ارسال‌شده از واحدهاي مختلف شهرداري.

 

 

 

√ ثبت‌نام و اعزام كاركنان به مؤسسات آموزشي جهت گذراندن دوره‌های و سمينارها.

 

 

 

√ هدايت دانش آموزان و دانشجويان براي گذراندن دوره‌های كارآموزي و كارورزي.

 

 

 

√ نظارت بر اثربخشي دوره‌های آموزشي.

 

 

 

√ ابلاغ اعتبارات جاري و عمراني و ساير منابع به واحدهاي تابعه.

 

 

 

√ تدوين بودجه شهرداري و بازنگري و اصلاح سيستم بودجه‌ریزی و گزارشت مربوط به آن.

 

 

 

√ نظارت عاليه بر تدوين و اصلاح بودجه و ارائه گزارش و راهكارهاي پيشنهادي جهت اتخاذ تصميم.

 

 

 

√ هماهنگي ادارات زیرمجموعه در راستاي خط‌مشی كلي بودجه شهرداري.

 

 

 

√ ايجاد نظام بودجه‌ریزی متناسب با نيازهاي شهرداري.

 

 

 

√ تهيه و تدوين دستورالعمل‌ها به‌منظور جلوگيري از اعمال سلیقه‌های فردي در تدوين بودجه.

 

 

 

√ هماهنگي بودجه سازمان‌ها با شهرداري و تهيه بودجه سالانه.

 

 

 

√ تهيه دفاتر بودجه پس از بستن حساب‌های مالي.

 

 

 

√ نظارت بر بودجه تدوین‌شده براي سازمان‌ها وادارات و معاونت‌ها و تعيين ميزان انحراف بودجه.

 

 

 

√ ابلاغ، تهيه و پیش‌بینی بودجه سال آينده و تشكيل جلسات درآمد و هزينه مركز و مناطق و انجام بررسی‌های لازم و ابلاغ سهم اعتبارات.

 

 

 

√ ساير وظايف محوله از سوي شهردار محترم.