سید حامد موسوی‌

 

 

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین

 

 

سخن معاون:

 

برنامه‌ریزی پدیده‌ای نو است که در عصر فنّاوری، همگام با پیشرفت علوم اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با بهره‌گیری از روش‌های کمی، کیفی و رایانه‌ای ظاهر گشته است. برنامه‌ریزی در هر زمان و مکانی متأثر از اهدافی است که خود در پی نیازی مطرح می‌گردند. افزایش جمعیت و نیازها از یک‌سو و محدودیت‌ها از سوی دیگر، لزوم تفکر به برنامه‌ریزی را در هزاره سوم پراهمیت جلوه می‌دهد.

امروزه شهرها به‌مثابه سیستمی مرکب، پیچیده و کلان در تغییر و تحول دائمی می‌باشند. شادابی، سرزندگی و ادامه حیات این سیستم، درگرو تحقق سه رکن اساسی برنامه‌ریزی، مدیریت و مشارکت شهروندان موجب تجسم‌یافتگی شهر می‌شوند.

در قرن حاضر برنامه‌ریزی شهری بادید وسیع خود، عوامل مؤثر بر شهر را موردتوجه قرار ‌داده و درعین‌حال نیز دارای انعطاف‌پذیری لازم برای اجتناب از وضعیت‌های صُلب و غیرقابل تغییر می‌باشد.

یقیناً شناسایی موانع و مشکلات فراروی شهرها و تقویت عملکرد مثبت آن، نیازمند ارزیابی، برنامه‌ریزی، پایش و نظارت مؤثر و مداوم بر اجرای برنامه‌های راهبردی عملیاتی و تحقق اهداف مستلزم ارائه گزارش‌های دقیق، به‌موقع و موثق است.

لازمه حركت نظام‌مند شهرداری‌ها، نيل به چشم‌انداز بیست‌ساله و طراحي و ترسيم برنامه‌های جامع در مقیاس کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

در شرایط کنونی پیاده‌سازی سیستم‌های نوین مدیریتی و تقویت استفاده از نقش فناوری اطلاعات در شهرداری‌ها، تمامی‌توان و امکانات مجموعه مدیریت شهری را در مسیر افزایش چابکی، اثربخشی و کارایی سازمان به کار گرفته است...

در کنار آن تهیه، تدوین و تلفیق بودجه‌ای واقعی و کارا بر پایه درآمدهای پایدار، عملیاتی نمودن نظام بودجه‌ریزی و نظارت بر تخصیص آن در راستای برنامه پنج‌ساله دوم راهبردی عملیاتی شهرداری قزوین نقش قابل‌توجهی را ایفا می‌کند...

در فرآیند برنامه‌ریزی شهری از طریق یافتن پاسخ برای چهار سؤال درباره شهر می‌توان نتیجه مطلوبی از نقشه راه پیش روی داشته باشیم:

 

 1. هم‌اکنون کجا هستیم؟ (مطالعات شناخت وضع موجود شهر)
 2.  
 3. به کجا داریم می‌رویم؟ (شناخت آینده محتمل شهر)
 4.  
 5. به کجا می‌خواهیم برویم؟ (ترسیم آینده مطلوب شهر)
 6.  
 7. چگونه به آنجا برسیم؟ تدوین راهبردهای توسعه شهر (استراتژی)

 

در چشم‌انداز توسعه شهر قزوین تا سال 1400 گفته‌شده است که: قزوین در افق 1400، شهری است برنامه پذیر، برخوردار از اقتصادی شکوفا و پایدار و هویت ایرانی-اسلامی در سایه حکمروائی خوب شهری و مشارکت شهروندان؛ که تحت عناوین تفصیلی ذیل، متجلی خواهد شد؛ بنابراین:

 

 1. قزوین شهری است با اقتصادی شکوفا با تأکید بر گردشگریِ کارآمد، مبتنی بر ظرفیت‌های مذهبی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی با تأکید ویژه‌بر باغستان‌های سنتی
 2.  
 3. قزوین به‌واسطه هویت غنی ایرانی-اسلامی، شهری است انسان‌محور و محله محور، سرزنده، بانشاط، سبز، سالم، منسجم، خلاق، هوشمند، امن، ایمن و نیز شهری است باکیفیت زندگی فزاینده، با مرکز تفریح و گذران اوقات فراغت مکفی و باکیفیت و برخوردار از شهروندانی آگاه، مسئول، قانونمند و پرسشگر
 4.  
 5. قزوین شهری است برنامه پذیر با مدیریت شهری پاسخگو همراه با حمل‌ونقل روان و پاک و توزیع متوازن خدمات با تأکید بر حفظ محیط‌زیست
 6.  
 7. قزوین شهری است سرآمد درزمینه‌های علمی و پژوهشی و مبتنی بر فناوری‌های برتر در جایگاه قطب علمی، ملی و فراملی