جواد‌عباس علی‌مددی

 

مسئول امور ایمنی، بهداشت و حفاظت‌کارکنان

 

 

 

 

 

معصومه سادات موسوی

 

کارشناس امور ایمنی، بهداشت و حفاظت‌کارکنان

 

 

 اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 اهتمام در راه‌اندازی و تثبیت امور حفاظت پرسنلی و بهداشت حرفه‌ای و محیط کار در کلیه حوزه‌های شهرداری و سازمان‌های وابسته.

 

 سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت فنی و اداری بر تشکیلات بهداشت حرفه‌ای

 

 بازدید منظم مطابقه برنامه از قبل تدوین‌شده از قسمت‌های مختلف و ثبت گزارشات و انعکاس آن به مدیریت جهت اطلاع از وضعیت بهداشت حرفه‌ای و اتخاذ تصمیم نهایی برای رفع مشکلات موجود

 

 شناسایی، نمونه‌برداری، اندازه‌گیری و ارزشیابی عوامل زیان‌آور محیط کار که به نحوی از انحاء سلامت جسمی، روانی اجتماعی شاغلین را مورد تهدید قرار می‌دهد

 

 بررسی عوامل ارگونومیک محیط کار و ارائه راه‌حل‌های مناسب جهت انجام صحیح کار و یا تغییرات لازم

 

 برنامه‌ریزی و نظارت در جهت پایش عوامل زیان‌آور محیط کار

 

 ارائه راه‌حل‌های فنی و مهندسی، اداری (گردش کار و ...) در جهت کاهش مواجهه و تماس شاغلین واحد تولیدی با عوامل زیان‌آور موجود

 

 برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی جهت شاغلین در سطح واحد تولیدی به‌نحوی‌که علاوه بر ارتقاء سطح آگاهی، موجب تغییر نگرش- باورها و عملکرد و رفتارهای بهداشتی آنان گردیده تا در اجرای موازین بهداشت و سالم‌سازی محیط کار مشارکت فعال جویند.

 

 تهیه و تدوین و تنظیم مواد و وسایل کمک‌آموزشی اعم از پوستر، پمفلت، مقاله، فیلم، اسلاید و ... موردنیاز جهت همکاران و سایر گروه‌های هدف

 

 انجام معاینات بدو استخدام و معاینات دوره‌ای با هماهنگی پزشک دوره‌دیده طب کار جهت تشخیص به‌موقع بیماری / عوارض ناشی از کار در بین شاغلین

 

 مشاوره با پزشک دوره‌دیده طب کار در خصوص ادامه بکار فرد و بحث و بررسی و اعلام نظر نهایی

 

 مطالعه و بررسی و تجزیه تحلیل حوادث و همچنین علل و منشأ غیبت شاغلین و راه‌های پیشگیری و کنترل حوادث و تهیه جداول و نمودارهای مربوط به حوادث و غیبت‌های ناشی از حوادث و اعلام آن به مدیریت

 

 برنامه‌ریزی، هماهنگی و همکاری در جهت حفاظ گذاری دستگاه‌های حادثه‌آفرین و نظارت مستمر در جهت استفاده صحیح از حفاظ‌های مذکور

 

 ایجاد هماهنگی و همکاری و همچنین شرکت در جلسات آموزشی و رسمی سازمان‌های بهداشت، کار و تأمین اجتماعی

 

 شناسایی و ارزیابی کلیه ریسک‌های موجود در واحد تولیدی و ثبت آن‌ها و ارائه راه‌حل‌های کنترلی

 

 پایش کلیه موارد بهداشتی از قبیل آبدارخانه، جعبه‌های کمک‌های اولیه، کلیه سرویس‌های بهداشتی و غیره

 

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

 

 

مطالب آموزشی

امور ایمنی، بهداشت

و حفاظت کارکنان