به‌منظور ورود به سامانه ثبت ایده شهرداری قزوین بر روی آيکون‌ زیر کليک نمائيد