اعظم   نعیمی

 

 

مسئول امور رفاه

 

 

 

 

مولود   قنبری

 

کارمند مدیریت سرمایه‌انسانی (امور رفاه)

 

 

 


مهدیه برزگر‌

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی

 

 

 

 

 

• اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 

• بررسی و نیازسنجی رفاهی از کارکنان شهرداری و برنامه‌ریزی در راستای نیازسنجی انجام‌شده.

 

 

• ایجاد تعامل با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها جهت ایجاد تسهیلات رفاهی بیشتر برای کارکنان.

 

 

• برنامه‌ریزی جهت بهبود کیفیت خدمات و تسهیلات رفاهی کارکنان.

 

 

• برنامه‌ریزی جهت توسعه و تکمیل اماکن رفاهی با توجه به نیازها، منابع و امکانات موجود شهرداری.

 

 

• پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز جهت امور رفاهی و نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات مصوب.

 

 

• تهیه ضوابط لازم جهت استفاده از کلیه امور مربوط به رفاه کارکنان ازجمله خانه‌های سازمانی، تعاونی‌ها، بیمه تکمیلی، صندوق قرض‌الحسنه و...

 

 

• هماهنگی با سازمان‌های وابسته به‌منظور استفاده همکاران از امکانات موجود (ازجمله فرهنگسراها و اماکن ورزشی و تفریحی).

 

 

• انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.