اله... بخش نوری

 


رئیس اداره کارگزینی

 

 

 

 


سعید قهرمانی

 

کارشناس مدیریت سرمایه‌انسانی

 

 

 

 

• اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 

• بررسی و تائید پیش‌نویس‌های احکام کارگزینی، ترمیم حقوق، مرخصی، تعهدات بانکی پرسنل، ترفیع، اضافه‌کار و نظایر آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

 

 

• انجام اقدامات لازم به‌منظور به‌روز نگه‌داشتن طرح طبقه‌بندی مشاغل با توجه به گسترش و تغییر دامنه فعالیت‌ها و مأموریت‌ها و اهداف سازمانی و نیز رشته‌ها و تخصص‌های جدید موردنیاز.

 

 

• تعامل با اداره کار و امور اجتماعی در خصوص رسیدگی به شکایات نیروهای موقت و شرکت در جلسات هیئت تشخیص و حل اختلاف.

 

 

• بررسی و شناخت مسائل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل و اقدام جهت حل‌وفصل مشکلات موجود بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه.

 

 

• بررسی پیشنهادهای واصله در مورد درجه‌بندی مشاغل کارمندی و کارگری (امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برخورداری حقوق بازنشستگی) و تطبیق آن با ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل و ساختار سازمانی شهرداری.

 

 

• همکاری در تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم.

 

 

• نظارت بر حضوروغیاب پرسنل در مجموعه شهرداری و سازمان‌های تابعه.

 

 

• بازدید و سرکشی از حوزه‌های مختلف شهرداری و سازمان‌های وابسته به‌منظور صحت انجام امور مرتبط.

 

 

• مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.

 

 

• جمع‌آوری و به‌روزرسانی اطلاعات و آمار پرسنلی.

 

 

• انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.