صدراله... مرادی

 

 

رئیس اداره ارزشيابی و توانمند‌سازی کارکنان

 

 

 

 

· اجراي دقيق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 

· مطالعه، نيازسنجي، طراحي، برنامه‌ریزی و ارزيابي در خصوص آموزش کارکنان شهرداري.

 

 

· تهيه و تدوين تقويم آموزشي کارکنان شهرداري.

 

 

· برنامه‌ریزی و برگزاري دوره‌های آموزشي کارکنان مطابق با تقويم آموزشي، متناسب با مشاغل مورد تصدي و نيز بر اساس نتايج ارزشيابي عملکرد کارکنان.

 

 

· بررسي درخواست‌ها و نيازهاي مديران و كاركنان در خصوص برگزاري دوره‌های آموزشي تخصصي مرتبط با شغل آنان.

 

 

· برقراري ارتباط مستمر با مراکز آموزشي جهت برگزاري دوره‌های آموزشي توسط اساتيد مجرب و معرفي کارکنان واجد شرايط.

 

 

· تهيه و تنظيم ضوابط و آیین‌نامه‌هاي مربوط به بورس‌ها و مأموریت‌های آموزشي.

 

 

· برنامه‌ریزی و برگزاري همایش‌ها، سمينارها، گردهمایی‌ها و ... .

 

 

· صدور، ثبت و ارسال به‌موقع گواهینامه‌های آموزشي کارکنان شهرداري و تشكيل و تكميل شناسنامه آموزشي كاركنان شهرداري.

 

 

· سنجش اثربخشی آموزش ارائه‌شده بر عملكرد كاركنان آموزش‌دیده در دوره‌های آموزشي.

 

 

· انجام هماهنگی‌های لازم جهت شركت كاركنان در سمينارهاي آموزشي داخل و خارج از شهر و کشور.

 

 

· تهيه بانک اطلاعاتي لازم از اساتيد مجرب دوره‌های آموزشي موردنیاز و دوره‌های برگزارشده.

 

 

· انجام ارزشيابي عملكرد دوره‌ای کارکنان و بررسي و تكميل فرم‌های مربوط و تهيه مستندات لازم و تعيين امتيازات و صدور کارنامه عملکردي کارکنان.

 

 

· تهيه گزارش‌های موردي و تحليلي از مراحل و نتايج و امتيازات ارزشيابي عملكرد کارکنان و ارائه آن به مقامات ذی‌صلاح.

 

 

 

· انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف.