دکتر محمد نورمحمدی نجف‌آبادی

 

قائم‌مقام معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

 

شهرداری قزوین