زینب محمدی

 

 

مسئول دبیرخانه مرکز

 

 

زهرا   عبادی

 

 

مسئول دبیرخانه معاونت

 

 

فرشته   کشاورز قاسمی

 

کارشناس  دبیرخانه

 

 

مهدی حسن پور

 

کارشناس  دبیرخانه

 

 

 

ریحانه یحیی نژاد

 

کارشناس  دبیرخانه

 

 

الهه علی محمدی

 

کارشناس  دبیرخانه

 

 

نسرین دلزنده

 

کارشناس  دبیرخانه

 

 

 

سید کمال حسینی

 

کارشناس  دبیرخانه

 

 

 

 

• اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه.

 

 

• نظارت و راهنمایی بایگانی‌ها و انجام اقدامات لازم جهت تقليل پرونده‌های جديد و خارج كردن پرونده‌های راکد که از جريان خارج‌شده با كسب اجازه از مقام مسئول

 

 

• در اختیار قرا دادن پرونده‌ها برحسب احتياجات اداري به مقامات مسئول و مراقبت در برگشت پرونده‌ها، شمارش اوراق پرونده، لاك و مهر نمودن آن‌ها در صورت لزوم

 

 

• پیگیری و همکاری و مشارکت جهت طراحی و پیاده‌سازی سیستم نرم‌افزاری دبیرخانه

 

 

• استفاده از فن‌آوری نوين اطلاعات در انجام امور بايگاني به‌منظور افزایش بهره‌وری كار

 

 

• تهيه گزارش‌های لازم از عملكرد حوزه كاري و ارائه به مقام مسئول

 

 

• نگهداري از نامه‌هایی كه تاريخ پيگيري و اقدام آن‌ها تعيين‌شده و ارسال به‌موقع آن‌ها را براي واحدهاي اقدام کننده

 

 

• پيگيري دريافت سوابق مكاتبات و نگهداري آن‌ها در پرونده‌های مربوطه

 

 

• پیگیری استانداردسازي و يكپارچه‌سازي دبيرخانه در ديگر معاونت‌ها و واحدهاي شهرداری

 

 

• همکاری و مشارکت در بررسی اولیه اسناد و مدارک و مکاتبات و پیگیری ارجاع آن به واحدها و مسئولین مربوطه در چارچوب مقررات

 

 

• حفظ و نگهداری نامه‌ها، اوراق، اسناد، مدارک و پرونده‌ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آن‌ها.

 

 

• انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.