اهداف معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین

 

 

توسعه و بهبود سیستم مدیریت در شهرداری و آموزش‌های هدفمند.

 

 

مدیریت دانش‌محور ملزم به مستندسازی فعالیت‌ها در تمام سطوح شهرداری.

 

 

تقویت نظام اطلاع‌رسانی و پیشنهادات شهروندی.

 

 

تقویت مسئولیت‌پذیری مدیریت شهری در تمامی سطوح کارکنان شهرداری.

 

 

گسترش روابط ملی و بین‌المللی با شهرهای هم مقیاس برای استفاده از توانمندی‌ها و تجارب مدیریت شهری با توجه به سوابق تاریخی فرهنگی درخشان شهر قزوین.

 

 

عضویت در اتحادیه‌ها و انجمن‌های ملی و بین‌المللی در حوزه امور شهری.

 

 

تقویت همکاری با سازمان اسکان‌بشر‌ملل‌متحد، یونسکو و ... در حوزه امور شهری.

 

 

برنامه‌ریزی در راستای میزبانی مسابقات و رویدادهای علمی، آموزشی، پژوهشی.

 

 

تمرکز بر رشته‌های خاص پژوهشی و آموزش عالی در دانشگاه‌های شهر قزوین.

 

 

بسترسازی برای ارتباط بخش خصوصی با مراکز علمی و پژوهشی شهرداری.

 

 

همکاری با سایر دستگاه‌های مرتبط برای توسعه و نشر بنیان‌های علمی در حوزه مدیریت شهری.

 

 

ترویج استفاده از فناوری نانو در پروژه‌های شهری.

 

 

بسترسازی و ترویج استفاده از انرژی‌های نو در شهر و ساختمان‌های شهری.

 

 

مهندسی آمار و تحلیل اطلاعات به‌منظور تبدیل داده‌ها به اطلاعات و درنهایت دانش مدیریت شهری.

 

 

استقرار نظام تدوین، نظارت و پایش بودجه بر‌مبنای روش‌های ‌نوین و کارآمد و اثربخش بودجه‌ریزی.

 

 

واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی.

 

 

کاهش هزینه‌های شهرداری و کوچک‌سازی ساختار تشکیلاتی شهرداری بر اساس نظریات و ایده‌های جدید در نظام اداری و مالیه شهرداری.

 

 

برنامه‌ریزی در مسیر مشارکت‌پذیری و ایجاد حس تعلق به شهر در شهروندان.

 

 

ارتقاء هویت و حس تعلق شهروندان.

 

 

تقویت نقش نهاد‌های مردمی در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی همراه با ارتقاء سطح آگاهی آنان.

 

 

نهادسازی و تقویت سمن‌ها برای مشارکت بیشتر شهروندان.

 

 

تشکیل کارگروه‌های مشورتی به‌منظور تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و ایجاد فضای مشارکت شهروندان در توسعه شهر.

 

 

ترویج آموزش‌های شهروندی.

 

 

حمایت از تولیدات فرهنگی.

 

 

ترویج فرهنگ دوستی با طبیعت شناخت.

 

 

زمینه‌سازی برای تقویت سرمایه اجتماعی.

 

 

مطالعه و استقرار مؤلفه‌های شهرسازی نوین.

 

 

زمینه‌سازی برای استقرار ساختار نظام‌یافته و مستقل در مدیریت شهری برای تدوین، پایش و نظارت بر عملکرد و اجرای برنامه‌های توسعه شهر.

 

 

تهیه منشور التزام به برنامه راهبردی در شهرداری و سازمان‌های تابعه.

 

 

تدوین برنامه‌های سالیانه به‌عنوان برشی از برنامه راهبردی 5 ساله.

 

 

ایجاد چارچوب تعاملات بین مدیران شهری، نخبگان، متخصصان امور شهری.