یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

کشاورز صفیئی:

بانوان نقش مهمی را در مدیریت نهاد خانواده ایفا می کنند

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین از مشارکت مجموعه مدیریت شهری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی ارتقاء آگاهی بانوان به همت مدیریت امور بانوان استانداری و فرمانداری قزوین در بوستان بانوان نرگس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، عباس کشاورز صفیئی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین اظهار کرد: توانمندسازي زنان فرآيندي پوياست كه توانايي بانوان براي تغيير ساختارهای زندگی و دستيابي بيشتر به منابع و كنترل خانواده را مدیریت کرده و موجب احساس استقلال و عزت به نفس بيشتر در آن‌ها می‌شود.

کشاورز صفیئی افزود: درواقع عواملي مانند عزت‌نفس، خودکارآمدي، آگاهي از عوامل ناتواني و مقابله با آن‌ها، توانايي تصمیم‌گیری در حوزه‌های مهم و راهبردي زندگي و مشارکت در حوزه‌های اجتماعي، تعیین‌کننده‌های اصلي ميزان توانمندي زنان خانه‌دار است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بانوان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند خاطرنشان کرد: در هزاره سوم، توانمندی زنان جامعه ضروری است، چراکه بانوان نقش مهمی را در مدیریت جامعه اصلی یعنی خانواده ایفا می‌کنند.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین تصریح کرد: در این راستا شهرداری قزوین به همت مدیریت امور بانوان استانداری و فرمانداری در برگزاری مجموعه کارگاه‌های آموزشی ارتقاء آگاهی بانوان در بوستان بانوان نرگس به مدت یک ماه مشارکت فعال داشته است.

کشاورز صفیئی گفت: این کارگاه‌ها پیرامون 16 محور آموزشی در زمینه مسائل زیست‌محیطی، بیماری‌های خاص، خلاقیت، کارآفرینی، تغذیه، مدیریت پسماند، پرورش گل‌های آپارتمانی از سوی مدرسان متخصص حوزه بانوان از سوی مدیریت امور بانوان استانداری و فرمانداری قزوین و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان برگزار می‌شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط