محسن آقابابائی

 

رئیس گروه تشکیلات

 

 

 

گروه تشکيلات:

 

 

•    اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .


•    بررسی، تدوین و پیشنهاد ساختار سازمانی مورد نیاز مجموعه شهرداری بر اساس ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها.


•    پيگيري برقراری ارتباط با مراجع ذی¬ربط استانی و کشوری جهت تصویب ساختار سازمانی.


•    مطالعه، بررسی و اقدام لازم جهت ایجاد و یا انحلال سازمان های وابسته، موسسات و شرکت های تابعه شهرداری بر حسب نیاز شهرداری و طی مراحل قانونی آن.


•    مطالعه، بررسی، تهیه و تدوین شرح وظایف، مسئولیت ها و شرایط احراز پست های سازمانی مصوب.


•    پیشنهاد حذف پست های سازمانی غیر ضروری و ایجاد پست های سازمانی مورد نیاز واحدها به مراجع ذی¬ربط.


•    بررسی و نیازسنجی مستمر تشکیلات تفصیلی با توجه به توسعه و گسترش فعالیت واحدها و بازنگری و اصلاح ساختار آنها حسب ضرورت.


•    تهیه و بازنگری اساسنامه موسسات وابسته و شرکت های تابعه شهرداری بر حسب نياز شهرداری.


•    پاسخ به استعلامات واحد کارگزینی در خصوص احکام صادره و تطبیق آنها با ساختار مصوب و اعلام مغایرت ها.


•    همکاری در  تعیین تخصص های روز مورد نیاز شهرداری و اعلام آن به مراجع ذی¬ربط جهت درج در طبقه بندی مشاغل.


•    ایجاد تعامل و همکاری لازم با کلانشهرها و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به منظور ساماندهی تشکیلاتی و ایجاد وحدت رویه.


•    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب  وظایف.