شعار گردشگری شعار گردشگری

 

قزوین شاداب ، نزدیک‌ترین مقصد

 

 

«قزوین در افق 1400 شهری است»

 

«با نشاط، انسان محور، با مدیریتی علمی و پاسخگو و شهروندانی مسئولیت‌پذیر»