English (United States) Persian (Iran)
امروز: جمعه، 03 آذر 1396 
English (United States) Persian (Iran)
اوقات شرعي
اوقات شرعی قزوین

اذان صبح 05:25:31
طلوع آفتاب 06:55:41
اذان ظهر 11:56:37
غروب آفتاب 16:57:15
اذان مغرب 17:16:03
سخن معاون
Persian (Iran)

حركت نظام مند شهرداري جهت نيل به چشم انداز بيست ساله ، مستلزم طراحي و ترسيم برنامه هاي كلي شهرداري در قالب برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت است . در اين راستا رويكردهاي مختلف برنامه ريزي شهري مي تواند مورد استفاده قرار گيرد كه شهرداري قزوين جهت گيري اصلي برنامه هاي خود را با عنايت به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در قالب برنامه ريزي استراتژيك تعريف نموده است . اين برنامه ريزي بهترين راه را براي پاسخ به نيازهاي توسعه شهري فراهم مي نمايد . شهرداري قزوين بايستي نهادي مردمي و دانش محور باشد تا شهر تاريخي و فرهنگي قزوين را به شهري ايمن شاداب پايدار با رونق اقتصادي و جاذبه هاي گردشگري تبديل نمايد . بر آنيم كه با هدف بهبود كيفيت زندگي اجتماعي و جلب رضايت شهروندان جايگاه مناسبي در بين شهرهاي كشور كسب نمائيم . در اين راستا ارتقاء كيفيت محيط زيست ، توسعه زير ساخت ها و ارتقاء نظام شهري در دستور كار قرار دارد . بحث جذب مشاركت اقتصادي و اجتماعي شهروندان تهيه و در اجراي طرحهاي شهري ، تعهدي شدن حسابداري و درآمدهاي پايدار براي شهرداري از اهم برنامه هاي اين حوزه است.

چاپ
صفحه اصلي  |  معرفي معاونت  |  تشكيلات سازماني  |  اهداف حوزه معاونت  |  تماس با ما  |